Καταστατική Γενική Συνέλευση ΟΣ Λ/σίας - Ημερήσια Διάταξη

 

Συγκαλείται την Πέμπτη 23 Μαΐου 2019 και ώρα 6:00-9:00 μμ,  Καταστατική Γενική Συνέλευση Μελών του ΟΣ Λ/σίας. Η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 0201 που βρίσκεται στον δεύτερο όροφο του Ολυμπιακού Μεγάρου στην οδό Αμφιπόλεως 21, 1687 Λευκωσία.

Κατά την Καταστατική Γενική Συνέλευση, τα Μέλη που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις και έχουν δικαίωμα ψήφου βάσει των σχετικών Άρθρων του Καταστατικού θα ασχοληθούν με τα ακόλουθα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Συνέλευσης.

1. Σύντομο καλωσόρισμα από τον Πρόεδρο του Ομίλου Σκουός Λευκωσίας κ Σοφρώνη Μάρκου.

2. Ενημέρωση για τις τροποποιήσεις της σχετικής νομοθεσίας και επεξήγηση προς την Συνέλευση του Ψηφίσματος προς ψηφοφορία.

3. Ψήφισμα:

«Όπως το νέο καταστατικό του Ομίλου ως επισυνάπτεται και μονογράφεται από τα παρόντα μέλη υιοθετείται ως το νέο  καταστατικό του Ομίλου εις αντικατάσταση του προηγούμενου  καταστατικού.»

Η παρουσία όλων των Μελών κρίνεται ως αναγκαία!

 

Ημερήσια Διάταξη

 

Εκ της Επιτροπής