ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Καταστατική Γενική Συνέλευση Μελών ΟΣ Λ/σίας

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 23 Μαΐου 2019 και ώρα 6:00-9:00 μμ η Καταστατική Γενική Συνέλευση Μελών του ΟΣ Λ/σίας.

Σκοπός της Καταστατική Γενική Συνέλευση ήταν η ψήφιση των αναγκαίων τροποποιήσεων του Καταστατικού έτσι όπως προκύπτουν από τις αλλαγές στην σχετική νομοθεσία.

Η Συνέλευση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα 0201 που βρίσκεται στον δεύτερο όροφο του Ολυμπιακού Μεγάρου στην οδό Αμφιπόλεως 21, 1687 Λευκωσία.

Το επικαιροποιημένο Καταστατικό του Ομίλου Σκουός Λευκωσίας δημοσιεύεται στον σχετικό σύνδεσμο.

 

 

Όμιλος Σκουός Λευκωσίας

Λευκωσία, 23 Μαΐου 2019

 

Δελτίο τύπου