Τροποποίηση κανονισμού χρήσης γηπέδων

Λόγω του ενθουσιασμού που παρατηρείται σε μεγάλη μερίδα μελών όσον αφορά τις κρατήσεις των γηπέδων, με αποτέλεσμα σε ορισμένες περιπτώσεις τη μη τήρηση των κανονισμών, το Δ.Σ του Ομίλου Σκουός Λευκωσίας προχώρησε σε επαναξιολόγηση των ισχυόντων κανονισμών σε μια προσπάθεια ορθότερης κατανομής του διαθέσιμου χρόνου γηπέδων.

Βάσει τούτου αποφασίστηκαν τα ακόλουθα:

  1. Η αντικατάσταση του όρου «Κράτηση» με τον όρο «Χρήση» στους ισχύοντες κανονισμούς.
  2. Η επαναφορά των εννοιών «Περίοδος Υψηλής Ζήτησης» και «Ώρες Υψηλής Ζήτησης», όπου η «Περίοδος Υψηλής Ζήτησης» καλύπτει το διάστημα 1ης Σεπτεμβρίου – 30η Ιουνίου, ενώ οι «Ώρες Υψηλής Ζήτησης» το διάστημα μεταξύ 17:00 – 21:00 τις καθημερινές και 09:00 – 13:00 το πρωινό του Σαββάτου.
  3. Η περίοδος Ιουλίου και Αυγούστου, καθώς επίσης και οι λοιπές ώρες 09:00 – 17:00 τις καθημερινές, θεωρούνται ως «Χαμηλής Ζήτησης».
  4. Κατά την «Περίοδο Υψηλής Ζήτησης» θα ισχύει ο περιορισμός χρήσης γηπέδων κατά τις «Ώρες Υψηλής Ζήτησης», στις 2 εβδομαδιαίως, με μέγιστη χρήση την 1 ώρα ημερησίως και αυτές πέραν των αγωνιστικών δραστηριοτήτων του Ομίλου, που ενδέχεται κάποιο μέλος να συμμετέχει.
  5. Στις ώρες «Χαμηλής Ζήτησης», δεν θα υπάρχει περιορισμός στην εβδομαδιαία χρήση, παρά μόνο στην ημερήσια χρήση και δεν θα πρέπει να υπερβαίνει την 1 ώρα.
  6. Το «Ελεύθερο» της χρήσης γηπέδων κατά τις ώρες «Χαμηλής Ζήτησης», καθώς και οι ώρες αιχμής, θα επαναξιολογηθούν εν θέτω χρόνο και ενδέχεται να υπάρξουν τροποποιήσεις.
  7. Οι κανονισμοί έχουν άμεση ισχύ.

Μέλημα μας είναι μεταξύ άλλων, η αξιοποίηση των διαθέσιμων γηπέδων στο έπακρο. Για το σκοπό αυτό οι κρατήσεις των γηπέδων επιτηρούνται συνεχώς και στη περίπτωση που θα παρατηρούνται παρατυπίες, ο διαχειριστής του προγράμματος θα προχωρεί σε ακύρωση κρατήσεων. Επιπλέον, για τον καλύτερο έλεγχο αλλά και τήρηση από μέρους μας στατιστικών στοιχείων, παρακαλείστε  όπως συμπληρώνεται στο πεδίο BOOKING TITLE το ονοματεπώνυμο του συμπαίκτη με τον οποίο θα αγωνιστείτε.

Επαναλαμβάνουμε ότι οι πιο πάνω τροποποιήσεις-προσθήκες των κανονισμών αποσκοπούν στην ορθότερη κατανομή του διαθέσιμου χρόνου για κρατήσεις και ταυτόχρονα γίνεται προσπάθεια για μερική ικανοποίηση  της επιθυμίας για περισσότερη χρήση χρόνου γηπέδων.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την συνεργασία σας και παραμένουμε πάντοτε στη διάθεση σας για τυχόν εισηγήσεις.

 

 

Εκ της Επιτροπής