ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-Γενική, Εκλογική και Καταστατική Συνέλευση Μελών ΟΣ Λ/σίας

 

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 4 Μαΐου 2022 και ώρα 18:30-20:45 Γενική, Εκλογική και Καταστατική Συνέλευση των Μελών του Ομίλου Σκουός Λευκωσίας.

Οι εργασίες της Συνέλευσης οι οποίες ακολούθησαν του συντόμου καλωσορίσματος του Προέδρου του Ομίλου Σκουός Λευκωσίας κ Σοφρώνη Μάρκου, διελάμβαναν τις ακόλουθες ενότητες:

  1. Αγωνιστικός απολογισμός περιόδου 2019 – 2021 και 2021-22 έως την 30η Απριλίου 2022,
  2. Οικονομικές καταστάσεις περιόδων 2019 – 2021 και 2021-22 έως την 30η Απριλίου 2022,
  3. Συζήτηση,
  4. Επεξήγηση προς την Συνέλευση των ζητημάτων που άπτονται της ψήφισης νέου Καταστατικού.
  5. Διεργασία Εκλογών.

Κατά τη διάρκεια της 3ης ενότητας, όλα τα παρευρισκόμενα μέλη είχαν την ευκαιρία να υποβάλουν ερωτήματα που αφορούσαν κυρίως την κατάσταση αλλά και την πορεία του ΟΣ Λ/σίας.

Στην ενότητα που αφορά την ψήφιση νέου Καταστατικού, και μετά από τις διευκρινήσεις που δόθηκαν από τους λειτουργούς τόσο του Έπαρχου Λευκωσίας όσο και του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, η Συνέλευση αποφάσισε όπως δεν προχωρήσει σε Καταστατική Συνέλευση, αναμένοντας την ψήφιση των νέων κανονισμών και την υιοθέτηση του νέου πρότυπου Καταστατικού που αναμένεται να εκδοθεί.

Η Συνέλευση δεν προχώρησε σε εκλογή  νέου Διοικητικού Συμβουλίου και τον διορισμό των 5 Αντιπροσώπων του για εκπροσώπηση στην Ομοσπονδία, λόγω του μη επαρκούς αριθμού υποψηφίων. Σημειώνεται ότι μέχρι την έγκριση του προηγούμενου Καταστατικού από τον Έφορο Σωματείων του Έπαρχου Λευκωσίας, το οποίο  υποβλήθηκε για έγκριση τον Ιούνιο του 2019,  το Δ.Σ. θα συνεχίσει να απαρτίζεται από 7 μέλη. Λόγω της αυτής εξέλιξης, συστάθηκε τριμελής Υπηρεσιακή Επιτροπή, που θα αποτελείται από τους Σοφρώνη Μάρκου, Μίνωα Γεωργίου και Μιχάλη Λύρα, με εντολή της Συνέλευσης για να προβούν σε επαφές με μέλη του Ομίλου και να τον οδηγήσουν σε νέα Εκλογική Συνέλευση.

  

Όμιλος Σκουός Λευκωσίας

Λευκωσία, 5 Μαΐου 2022

 

Δελτίο τύπου