Γενική Συνέλευση Μελών ΟΣ Λ/σίας

 

Καλούνται τα μέλη του Ομίλου Σκουός Λευκωσίας (ΟΣ Λ/σίας) στη Γενική Συνέλευση Μελών του Ομίλου που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29 Αυγούστου 2019 και ώρα 6:30-8:30 μμ στο Ολυμπιακό Μέγαρο στην οδό Αμφιπόλεως 21, 1687 Λευκωσία.

Με την λήξη των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης, θα ακολουθήσει Εκλογική Συνέλευση για την ανάδειξη πενταμελούς επιτροπής καθώς επίσης και τον διορισμό 5 Αντιπροσώπων για εκπροσώπηση του στις Γενικές Συνελεύσεις της Κυπριακής Ομοσπονδίας Σκουός.

Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να υποβληθούν (βλέπετε σχετικό έντυπο) στον Όμιλο Σκουός Λευκωσίας μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, το αργότερο μέχρι την 22α Αυγούστου 2019.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση αναβάλλεται σύμφωνα με το Περί Απαρτίας Γενικών Συνελεύσεων και Λήψης αποφάσεων ΑΡΘΡΟ 13, για μισή ώρα οπότε όλα τα παρόντα μέλη της Γενικής Συνέλευσης θα αποτελούν απαρτία.


ΗΜΕΡHΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

  • Απολογισμός
  • Οικονομικές καταστάσεις
  • Συζήτηση
  • Διεργασία Εκλογών

 

 

Εκ της Επιτροπής,

Τετάρτη, 14 Αυγούστου 2019

 

Σχετική Προκύρυξη | Έντυπο υποβολής υποψηφιότητας