Γενική Συνέλευση ΟΣ Λ/σίας - 4 Μαΐου 2022 - Ημερήσια Διάταξη

 

 Συγκαλείται την Τετάρτη 4 Μαΐου 2022 και ώρα 18:30-20:30, Γενική Συνέλευση Μελών του ΟΣ Λ/σίας.

Η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 0101 που βρίσκεται στον πρώτο όροφο του Ολυμπιακού Μεγάρου στην οδό Αμφιπόλεως 21, 1687 Λευκωσία.

Κατά την Γενική Συνέλευση, τα Μέλη που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις και έχουν δικαίωμα ψήφου βάσει των σχετικών Άρθρων του Καταστατικού θα ασχοληθούν με τα ακόλουθα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Συνέλευσης:

1. Σύντομο καλωσόρισμα από τον Πρόεδρο του Ομίλου Σκουός Λευκωσίας κ Σοφρώνη Μάρκου,

2. Απολογισμός,

3. Οικονομικές καταστάσεις,

4. Συζήτηση,

5. Ενημέρωση για τις τροποποιήσεις της σχετικής νομοθεσίας και επεξήγηση προς την Συνέλευση του Ψηφίσματος προς ψηφοφορία.

6. Ψήφισμα:

«Όπως το νέο καταστατικό του Ομίλου ως επισυνάπτεται και μονογράφεται από τα παρόντα μέλη υιοθετείται ως το νέο  καταστατικό του Ομίλου εις αντικατάσταση του προηγούμενου  καταστατικού

7. Διεργασία Εκλογών.

 

Εκ της Επιτροπής,

Ημερήσια Διάταξη