ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΟΣ Λ/ΣΙΑΣ - 24 Μαΐου 2022

  

Καλούνται τα μέλη του Ομίλου Σκουός Λευκωσίας (ΟΣ Λ/σίας) στη Εκλογική Συνέλευση για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου καθώς επίσης και τον διορισμό 5 Αντιπροσώπων για εκπροσώπηση του Ομίλου στις Γενικές Συνελεύσεις της Κυπριακής Ομοσπονδίας Σκουός.

Η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 24 Μαΐου 2022 και ώρα 18:30-20:30 στα γήπεδα σκουός του Ομίλου στο κλειστό αθλητικό κέντρο «Τάσος Παπαδόπουλος-Ελευθερία». Οι υποψηφιότητες θα πρέπει να υποβληθούν στον Όμιλο Σκουός Λευκωσίας μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, το αργότερο μέχρι την 17η Μαΐου 2022 και 20:00.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, η Γενική Συνέλευση αναβάλλεται σύμφωνα με το Περί Απαρτίας Γενικών Συνελεύσεων και Λήψης αποφάσεων ΑΡΘΡΟ 13, για μισή ώρα οπότε όλα τα παρόντα μέλη της Γενικής Συνέλευσης θα αποτελούν απαρτία.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ:

  • Διενέργεια Εκλογών για την ανάδειξη του επταμελούς Δ.Σ.
  • Διορισμός 5 Αντιπροσώπων.

 

 

Εκ της Υπηρεσιακής Επιτροπής,

Κυριακή, 8 Μαΐου 2022

 

ΠροκύρηξηΔήλωση υποψηφιοτήτων