Έκτακτη Γ. Σ. ΜΕΛΩΝ ΟΣ Λ/ΣΙΑΣ-14 Δεκεμβρίου 2023-Ημερήσια Διάταξη

 

 

Συγκαλείται την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2023  Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μελών του ΟΣ Λ/σίας.

Η Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα 0101 που βρίσκεται στον πρώτο όροφο του Ολυμπιακού Μεγάρου στην οδό Αμφιπόλεως 21, 1687 Λευκωσία. Κατά την Συνέλευση, τα Μέλη που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις και έχουν δικαίωμα ψήφου βάσει των σχετικών Άρθρων του Καταστατικού θα ασχοληθούν με τα ακόλουθα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Συνέλευσης:

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ: 

  • Επιστολή Εφόρου Σωματείων και Ιδρυμάτων με θέμα Διαγραφή Σωματείου με την επωνυμία «ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΟΥΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ» - ενημέρωση μελών.
  • Ενέργειες και αποφάσεις.

 

 

Εκ της Επιτροπής,

9 Δεκεμβρίου 2023

 

Ημερήσια Διάταξη