ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-Έκτακτη Γενική Συνέλευση Μελών ΟΣ Λ/σίας

 

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 18:30-20:30 Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μελών του Ομίλου Σκουός Λευκωσίας.

Στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση προσκλήθηκαν, πέραν των Μελών που συγκέντρωναν τις προϋποθέσεις και είχαν δικαίωμα ψήφου βάσει των σχετικών Άρθρων του Καταστατικού, και οι γονείς των αθλητών της Ακαδημίας μας,  για να ασχοληθούν με τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Συνέλευσης.

Οι εργασίες της Συνέλευσης οι οποίες ακολούθησαν του συντόμου καλωσορίσματος του Προέδρου του Ομίλου Σκουός Λευκωσίας κ Σοφρώνη Μάρκου, διαλάμβαναν τις ακόλουθες ενότητες:

  1. Επιστολή Εφόρου Σωματείων και Ιδρυμάτων με θέμα Διαγραφή Σωματείου με την επωνυμία «ΟΜΙΛΟΣ ΣΚΟΥΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ» - ενημέρωση μελών.
  2. Ενέργειες.
  3. Συζήτηση και αποφάσεις.

Κατά τη διάρκεια της 3ης ενότητας, ο κ Μιχάλης Λύρας ανάγνωσε σύντομη δήλωση του με την οποία υπέβαλε την παραίτηση του με ισχύ την 31η Δεκεμβρίου 2023.

Λόγω των εξελίξεων αλλά και απαντήσεων που αναμένονται από τους διάφορους φορείς, λόγω των ενεργειών του Ομίλου αλλά και Ομοσπονδίας, έτσι όπως επεξηγηθήκαν στην ενότητα 2 με τίτλο « Ενέργειες», αποφασίστηκε όπως, εκτός και εάν προηγηθούν άλλες εξελίξεις, το νυν Διοικητικό Συμβούλιο ολοκληρώσει την θητεία του την 31η Μαΐου 2024 και όπως οδηγήσει τον Όμιλο σε νέα Εκλογική Συνέλευση.

Μέχρι τότε, οι δραστηριότητες του Ομίλου θα συνεχιστούν πλην αυτής της λειτουργίας της Σχολής, για την οποία αποφάσεις θα ληφθούν αναλόγως των εξελίξεων.

 

Όμιλος Σκουός Λευκωσίας

Λευκωσία, 27 Δεκεμβρίου 2023

 

Δελτίο τύπου